När det kommer till att utbilda inom yrkesmässig lavinsäkerhet har Åre Lavincenter en för Sverige unik kompetens då vi samlat experter från flera olika yrken under samma tak. Alla våra yrkeskurser utgår ifrån svensk lagstiftning så som arbetsmiljölag, produktsäkerhetslag och brottsbalken. Vi använder oss av internationellt vedertagna system för bedömning av fara och hantering av lavinrisk och vi är alltid helt uppdaterade med det senaste inom lavinindustrin världen över.