Webkurs 

 

För att verkligen optimera kurstiden så har vi tagit fram en förberedande webkurs. Kursen har sin utgångspunkt i kurslitteratruren "Lavinboken" och blandar text, bilder och rörligt material från några av världens främsta lavinexperter. Den är uppdelad i 7 moduler:

  • Intro
  • Laviner
  • Terrängen
  • Snötäcket
  • Människan
  • Lavinprognoser
  • Om lavinen går

Varje modul tar ca 20-40 minuter att gå igenom och avslutas med ett test för att se att du hängt med i lektionerna. Totalt tar webkursen ca 3 timmar att gå igenom.

Genom att alla kursdeltagare på Lavinkurs Grund och Baskursen har gått igenom de här modulerna innan de kommer till Åre Lavincenter kan vi starta kursen på en högre nivå, snabbare komma ut i terrängen och få ett mycket bättre slutresultat.