Vi vill uppmärksamma er som bokar kurs hos oss på att vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, dvs stanna hemma om du uppvisar symptom. Vi kommer att förlägga fler moment utomhus och vi ser till att det går att hålla avstånd. Alla deltagare på kursen kommer att få fylla i en hälsodeklaration.