Vad står det här?

Utbildningssystem

Åre Lavincenter har ett av världens bäst utarbetade utbildningsprogram för lavinsäkerhet för både privatpersoner och yrkesfolk. Alla våra kurser är väl förankrade i gällande normer och riktlinjer från internationella branschorganisationer. Flera av våra utbildningar ingår i Naturvårdsverkets nationella utbildningssystem SVELAV.

Vad gäller SLAO:s tidigare lavinutbildningar så är de infogade i  det nya SVELAV-systemet.

Se tabellen nedan för att se vilka kurser som är unika för lavincentret, vilka kurser som ingår det nya SVELAV-systemet och vilka som motsvarar de tidigare SLAO-kurserna.

 

Om ni har gått lavinkurser inom ramen för andra utbildningssystem (till exempel utomlands) som ni vill använda som förkravsuppfyllande vid våra utbildningar, kontakta oss för en bedömning av likvärdighet.

 

ÅLC, SVELAV & SLAO - Kurser inom ramen för SVELAV som följt med från SLAO:s utbildningssystem.

ÅLC & SVELAV - Nya kurser inom ramen för SVELAV.

ÅLC - Kurser som endast arrangeras av Åre Lavincenter.

Åre Lavincenter - Kurser för privatpersoner Åre Lavincenter - Kurser för yrkesbruk SVELAV Freeride SVELAV Pro SVELAV Räddningskurser  SLAO
Lavinkurs Introduktion          
Lavinkurs Grund - Friåkning   Freeride       
  Baskurs    Pro 1    Lavin 1 
Lavinkurs Fortsättning - Topptur           
Kamraträddning          
  Lavintekniker   Pro 2    Lavin 2 
  Räddningsman     Räddningsman   
  Räddningsman Avancerad        
  Insatsledare