Dag 1

Aktivitet
Introduktion
Transceiverteori
Rast
Transceiversök över stora ytor (taktik, flera sökare, räckviddsoptimering)
Transceiver med överlappande signaler (micro grid search och cirkelsök)
 Lunch
 Transceiversök med tätt begravda
 Transceiversök med djupt begravda

 Dag 2

Aktivitet
Teori Recco
Rast
Reccosök med störkällor
Reccosök med flera begravda
Lunch
Reccosök med tätt begravda
Reccosök med djupt begravda
Rast
HLR och lavinmedicin

Dag 3

Aktivitet
Organisering av räddningsinsats
Rast
Grävteknik (ledning)
Sondkedja (ledning)
Lunch
Insatsövning, scenarior
Rast
Utvärdering