Dag 1

 • Presentation av kursen, kursledare, deltagare (inomhus)
 • Teoretiskt förprov (inomhus)
 • Sammanställning av snötäcket (inomhus)

Lunch

 • Kamraträddning (workshop)
 • testprofil (utomhus)
 • Kompressionstest (utomhus)
Eftermiddag/kväll
 • Snöprofil (inomhus)
 • Snöstabilitetsbedömning (inomhus)
 
Dag 2 (lunch äts ute på fjället under dagen)
 • Observationer på mätplats
 • Genomgång av gårdagens uppgifter (inomhus)
 • Snökunskap och lavinklimat (inomhus)
 • Snöstabilitetsprognos (inomhus)
 • Egen säkerhet (utomhus)
 • Testprofil (utomhus)
 
Eftermiddag/kväll
 • Snöprofil (inomhus)
 • Snöstabilitetsbedömning (inomhus)
 
Dag 3 (lunch äts ute på fjället under dagen)
 • Enskilda observationer på mätplats (görs enskilt innan lektionsstart)
 • Genomgång av gårdagens uppgifter (inomhus)
 • Laviner (inomhus)
 • Kompressionstest med brottkvalitet (inomhus)
 • Snöstabilitetsprognos (inomhus)
 • Testprofil med brottkvalitet (utomhus)
 
Eftermiddag/kväll
 • Genomgång snöstabilitetsprognos (inomhus)
 • Snöprofil (inomhus)
 • Snöstabilitetsbedömning (inomhus)
 
Dag 4 (lunch äts ute på fjället under dagen)
 • Enskilda observationer på mätplats (görs enskilt innan lektionsstart)
 • Genomgång av gårdagens uppgifter (inomhus)
 • Lavinriskbedömning (inomhus)
 • Mänskliga faktorer vid lavinriskbedömning (inomhus)
 • Utökat kompressionstest (inomhus)
 • Snöstabilitetsprognos (inomhus)
 • Testprofil med utökat kompressionstest (utomhus)
 
Eftermiddag/kväll
 • Snöprofil (inomhus)
 • Snöstabilitetsbedömning (inomhus) 
 
Dag 5 (lunch äts ute på fjället under dagen)
 • Enskilda observationer på mätplats (görs enskilt innan lektionsstart)
 • Genomgång av gårdagens uppgifter (inomhus)
 • Snöstabilitetsprognos (inomhus)
 • Lavinterräng (utomhus)
 • Testsluttningar (utomhus)
 • Fältväderobservationer, snödjup och distribution (utomhus)
 • Testprofil utökat kompressionstest och brottkvalitet
 
Eftermiddag/kväll
 • Snöprofil
 • Snöstabilitetsbedömning
 
Dag 6 (lunch äts ute på fjället under dagen)
 • Enskilda observationer på mätplats (görs enskilt innan lektionsstart)
 • Genomgång av gårdagens uppgifter (inomhus)
 • Snöstabilitetsprognos (inomhus)
 • Lavinterräng (utomhus)
 • Testsluttningar (utomhus)
 • Fältväderobservationer, snödjup och distribution (utomhus)
 • Testprofil utökat kompressionstest och brottkvalitet
 
Eftermiddag/kväll
 • Snöprofil
 • Snöstabilitetsbedömning
 
Dag 7 (lunch äts ute på fjället under dagen)
 • Enskilda observationer på mätplats (görs enskilt innan lektionsstart)
 • Genomgång av gårdagens uppgifter (inomhus)
 • Examen på snöstabilitetsprognos (inomhus)
 • Examen testprofil (utomhus)
 • Examen snöprofil (inomhus)
 • Examen snöstabilitetsbedömning (inomhus)
 • Skriftlig examen (inomhus)
 • Utvärdering
 • Avslutning