Dag 1

Aktivitet
Uppstart
Beslutsstöd
Kamraträddningsworkshop
Färdsel
Återkoppling

 Dag 2

Aktivitet
Fjällväder
Turplanering
Navigering
Färdsel
Tolka och förhålla sig till lavinprognoser
Återkoppling

Dag 3

Aktivitet
Lavinprognoser
Turplanering
Improviserad räddningsutrustning
Färdsel
Återkoppling och avslutning