Säkerhetsutbildning - Brant Snö

Det här är den första kursen som tar tag i frågan kring din och dina arbetskamraters säkerhet på brant snö. Kursen utgår ifrån den svenska arbetsmiljölagstiftningen.

I kursinnehållet finns bland annat:

  • Glidrisk
  • Repstöd i startzoner
  • Arbete på hängdrivor (fallrisk)
  • Hissning och sänkning av pulkor på brant snö.

Mer info kommer.

There are no events in the selected category