Lavinnräddning Pro - SVELAV

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:
• Söka med transceiver och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man skall gräva fram först (examineras).
• Söka med RECCO och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man skall gräva fram först.
• Leda sondkedjor enligt två tekniker.


Dessutom ska deltagaren känna till:
• Lavinhund som söksystem.
• Helikopterns roll vid lavinolyckor.

DELMÅL GRÄVNING
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• Genomföra strukturerad och effektiv grävning.
• Organisera och leda sådan grävning.

DELMÅL OMHÄNDERTAGANDE OCH LAVINMEDICIN
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• Genomföra ett första omhändertagande av lavinskadad (HLR och Första hjälpen).
• Följa samt fylla i algoritm AvaLife BLS.

Dessutom ska deltagaren känna till:
• Grunderna i lavinmedicin.

FÖRKUNSKAPSKRAV DELTAGARE
• Minst tre dagars första-hjälpen-utbildning med följande innehåll:
o S/L-ABCDE (eller liknande algoritm)
o Hjärt- och lungräddning
o Hypotermi
o Immobilisering inklusive stabilisering av frakturer
• Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen

Event Properties

Event date 2022-04-09 9:00 am
Event End Date 2022-04-10 16:00 pm
Capacity 6
Registered 0
Available place 6
Individual Price 6,250.00
Location Åre Lavincenter

Please login to register for this event