Integritets- och personuppgiftspolicy för Åre Lavincenter – European Avalanche Management Group AB (i enlighet med GDPR den 25 maj 2018).

 

Personuppgiftsansvarig: European Avalanche Management Group AB

 

European Avalanche Management Group AB (EAMG) och Åre Lavincenter (varumärke under EAMG) för register över namn, adress, telefonnummer och e-post på kunder som anlitar EAMG. Detta görs i enlighet med svensk bokföringslag (1999:1078). Information i detta register kan inte raderas.

EAMG samlar in namn, adress telefonnummer och e-post på samtliga som deltar vid EAMG utbildningar. Detta för att administrera kursverksamheten. Efter genomgången kurs sparas informationen tillsammans med uppgifter om vilken/vilka kurser som personen genomgått. Detta gör att deltagare enklare kan få intyg om tidigare genomförda kurser. Informationen i detta register raderas vid begäran från den enskilda personen.

EAMG överlämnar namn, e-postadress och information om genomförd utbildning över de som deltar på SVELAV-utbildningar till Naturvårdsverket i enlighet med regelverket för utbildningsorganisationen SVELAV. EAMG tar ej ansvar för denna information utan hänvisar till Naturvårdsverket för mer information och/eller radering från registret.

För att se, hantera och/eller radera din information.