INFORMATION OM RISKER VID VERKSAMHET I FJÄLLTERRÄNG

enligt 13 § Produktsäkerhetslagen (2004:451)

 

Kursverksamhet och/eller annan verksamhet i fjällterräng innebär risker som bland annat innefattar:

 

Skidåkning/skoteråkning

 • Fall i samband med färdsel

 • Andra skador som kan uppstå vid utövande av färsel

 

Laviner

 • Laviner regelbundet utlöses i fjällterräng och särskilt i den terräng som vi rör oss i eller i närheten av vid lavinkurser.

 • Laviner kan orsaka så väl allvarliga skador som dödsfall.

 • Vi alltid använder spade, sond och transceiver i samband med Åre Lavincenters kurser men att dessa inte är en garanti för att överleva en lavin.

 • Åre Lavincenters personal gör riskbedömningar och anpassar verksamheten till rådande risk men risken kan aldrig helt kontrolleras.

   

Fjällterräng

 • Fjällterräng förutom laviner också har andra risker så som klippor, uppstickande stenar, hängdrivor, skog, omkullvälta träd och stubbar, raviner och bäckar.

 • Mänskligt tillverkade faror, så som diken, vägbanker, staket, avstängningar, rörledningar och vajrar, kan finnas i kursområdet och också vara begravda under snöytan.

 • En räddningsinsats eller ett eftersök kan ta lång tid på grund av svår terräng eller dåligt väder.

   

Andra kursdeltagare

 • Lavinkurser består av en eller flera deltagare tillsammans med en eller flera instruktörer. Vid färdsel på skidor eller snöskoter finns det risk att krocka med andra kursdeltagare, instruktörer eller skidåkare/skoteråkare.

 • Risk att förlora kontakten med gruppen och/eller åka vilse.

 

Väder

 • Fjällväder kan vara extremt i så väl vind, nederbörd och temperatur och att fjällvädret kan växla hastigt utan någon förvarning.

 • Risk att drabbas av så väl lokala kylskador som allmän nedkylning.

 

Egen utrustning

 • Egen lavinutrustning används på egen risk under lavinkursen. Utrustning som går sönder under kursen ersätts ej.

 • Utrustning som inte tillhandahålls av Åre Lavincenter har ej genomgått vår regelbundna funktionskontroll (PPE-inspektion).

 • Transceivers som används vid Åre Lavincenters verksamhet ska ha 3 antenner och en fungerande funktion att hitta flera begravda personer.

 • Spadar ska ha skaft och blad av metall

 • Sonder får ej vara i kolfiber.