Fonden är upprättad för att minnas Jocke Nybergs betydelsefulla arbete och stora engagemang under sina 22 år som pistör och säkerhetschef på Hamrafjället/Tänndalen. Fonden är till för att utveckla säkerheten i våra SLAO-anslutna liftanläggningar. Fonden kommer att användas för utdelande av stipendium. Stipendiet kan sökas av SLAO-anslutna anläggningar och/eller utbildade pistörer.