Ett schweiziskt center för forskning, vetenskapligt stöd och utbildning med fokus på snö, atmosfär, permafrost, naturrisker och ekosystem i bergsmiljöer.